ಎಲ್ಲಾ ಓ. ಕೆ. … “ಕ್ಷ” “ತ್ರ” ಮತ್ತು “ಜ್ನ” ಯಾಕೆ ?


ನಮಸ್ಕಾರ,

ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು (ಟೈಪಿಸಿ). ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ್ದು, ಎನ್ಮಾಡ್ಲಿ blog ಹೆಸರೇ “ನಾನು, ನನ್ ಗೀಚಾಟ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ”. ಹೆ ಹೆ ..

ಕನ್ನದ ಸ್ವರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ “ಕ್ಷ” “ತ್ರ” ಮತ್ತು “ಜ್ಞ” ಯಾಕಿದೆ ?

ಇದೊಂದು ಹತ್ತು ಹದ್ನೆಂಟು ವರ್ಶದ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಾವಡಿ , ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯ chart ನೋಡಿದಾಗ ತಲೇಲಿ ಬಂತು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ… ರಾಮ: ರಾಮೇ ರಾಮೈ .. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಟಗಳು.

ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ, “ಕ್ಷ” “ತ್ರ” ಮತ್ತು “ಜ್ಞ” ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ . So.. ಅದರ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ specific ಆಗಿ ಬರೆಯದಿದ್ರೆ ಒದುಗರು confuse ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಕ್ಷ” “ತ್ರ” ಮತ್ತು “ಜ್ಞ” ಒನ್ದೇ ತರ ಬರೆಯುವುದು ತಾನೇ. “ಕ್ಷ” – ಯಕ್ಷ, ತ್ರ – ನಕ್ಷತ್ರ , ಙ್ – ಯಜ್ಞ ಅಂತ

ಎಲ್ಲಾ ಓ. ಕೆ. … “ಕ್ಷ” “ತ್ರ” ಮತ್ತು “ಜ್ನ” ಯಾಕೆ ?

ಸಂಪದದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೂರು ಜನ ಓದಿದ್ರು ಯಾರೂ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಕಿದ್ದರೇನು ?

Free advertising.: If you recognize this font, please try to reply in the same. Use typepad or quillpad for the typing

Disclaimer: I have not seen Kannada text books from long. If they have removed those symbols from alphabet list, I have no questions to ask. I heard they did for a vowel “Ruu”, which was not getting used at all.

ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನಮಸ್ಕಾರ !!


ನಮಸ್ಕಾರ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ blogosphear ನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಎಲಾ circus ಮಾಡಿ , ಕೊನೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ unicode follow ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಬರೆಯುವುದು ಸೊಲ್ಪಾ ಸುಲಭ ( ಬರಹ software ಗೆ compare ಮಾಡಿದೆರೆ ). ತೊಂದರೆ ಈನೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ , ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ preview window ನೋಡದೇ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. “ಬರಹ” ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು combination of keys, ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ unicode ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ.

ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ . ನನ್ನ ಹೆಸ್ರು ಬಾಚ್ ಅಂತ college ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರದು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹತ್ತನೆ ತರಗತಿಯ ತನಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಮೇಯ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದುವುದಂತೂ ಬಿಡಿ, high school ತನಕ ಏನು ಕಾರಂತ , ತೇಜಸ್ವಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಲಾಭ. ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ? ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲೂ ಯಾರು ಸಿಕ್ತ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು ” ಎವಳ” ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂತಹುದೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಕರಣ , ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ.

ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನದಲ್ಲಿ ಓದಬಲ್ಲವರು ಪುಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ , ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ( ಕೆಳಗೆ comment ನಲ್ಲಿ ) . ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ , virtual ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ…. !!!